Sprachreise Spanien

Kursy hiszpańskiego

Wszystkie kursy hiszpańskiego zawierają:

 • Test kwalifikacyjny
 • Prezentację kursu językowego oraz spotkanie otwierajęco-informacyjne
  o aktywnościach i propozycjach zorganizowanych przez szkołę.
 • Bieżące oceny, certyfikaty oraz dyplomy.
 • Wykłady i festyny szkolne.

Kursy hiszpańskiego - poziomy & cele do osiągnięcia

Poziom podstawowy kursu hiszpańskiego:
Wprowadzenie w hiszpańskie zwyczaje i obyczaje; przyswojenie struktur gramatycznych na poziomie podstawowym - w celu łatwiejszego posługiwania
się językiem w sytuacjach codziennych.

Poziom średni I:

Tematem przewodnim lekcji jest gramatyka, z naciskiem
na czasy przeszłe: wprowadzenie konjunktivu, konwersacja oraz wiadomości wstępne o hiszpańskiej kulturze.

Poziom średni II:
Opanowanie gramatyki - konjunktiv. Obszerne wiadomości
o kulturze , cywilizacji rzeczywistości hiszpańskiej poprzez konwersacje między uczniami i nauczycielem.

Poziom zaawansowany I:
Udoskonalanie gramatyki; konwersacja jest prowadzona płynie; pogłębianie wiadomości o hiszpańsko-amerykańskiej kulturze. Sporządzanie tekstów do podanych tematów.

Poziom zaawansowany II:
Gramatyczne finezje i specyficzne słownictwo. Opanowanie konwersacji na tematy związane z hiszpańską kulturą
i cywilizacją.

Poziom wyższy:
Wysoki poziom gramatyki. Praca z tematami związanymi
z literaturą, sztuką, soziologią i mową, jak i historią hiszpański-amerykańską.

Generalnie wszystkie kursy językowe odbywją się na wyżej podanych poziomach.

Pierwszego dnia po przybyciu na kurs językowy uczniowie otrzymują:

 • test kwalifikacyjny
 • przedstawienie przez naszych koordynatorów przebiegu całego dnia
 • mapę miasta Nerja,
 • informacje dotyczące programu kulturalno-rozrywkowego
 • ogólne wiadomości o Hiszpani

Za materiały szkoleniowe jest pobierana opłata w wysokości 14 Euro!

Datenschutzerklärung